prekentabel

Home Up

Schriftlezing (bijbelboeken alfabetisch)

onderwerp

   

Kerstmis

Iedereen op weg

Heiligabend (auf Deutsch gesagt)

Da machte sich auch auf, Joseph: Mensch-werdung

Liedpreek (gez. 313)

Zonne der gerechtigheid

Sophia, Sapientia (Spreuken en Job)

De ware wijsheid, spelend voor God 

Millenniumpreek (31/12/1999)

Onze tijden en Gods tijd

   

1 Johannes 1

een gnostische brief?

1 Koningen 17

Daar is de profeet, Elia

1 Koningen 19

Stilte na de storm, Elia op Horeb

1 Korinthiërs 12

Leve de verscheidenheid

1 Korinthiërs 13

Leve de liefde

1 Korinthiërs 15

De opstanding en dit leven

Deuteronomium 4 - Romeinen 8

Tussen D-day en V-day

Esther 1

Waar is God gebleven ?

Esther 3

Herkansing

Esther 6

Bevrijdende lach

Exodus 1

humor, want ernstig

Exodus 2:1-10

3 vrouwen tegen 1 man

Exodus 2:11-22

Mozes' eerste wedergeboorte

Exodus 3 (vanaf 2:23)

Mozes ontmoet zijn God...

Exodus 5

Let my people go!

Exodus 15

dopen met Mozes en Mirjam

Filippenzen 2 (14) & Johannes 15

"Empowerment"

Filippenzen 3:12-4:1

een kruis maken

Filippenzen 3:2-11

winst en/of verlies

Filippenzen 4:2-9

gentleness & cooperation

Genesis 11 & Handelingen 2

Eenheid en veelheid..

Genesis 11,27 - 12,6

heimwee naar de toekomst

Genesis 12, 1-10

positieve discriminatie

Genesis 18, 1-8

Abraham en de 3 mannen

Genesis 25, 19-34

Jakob en Ezau

Genesis 27

Jakob, de bedrieger

Genesis 28, 10-19

Jakobs ladder

Genesis 32, 14-32

Jakobs nachtgevecht

Handelingen 1

hemelvaart, ruimtevaart

Handelingen 2

Vuur van Pinksteren (Pascal)

Handelingen 9

Paulus geroepen

Handelingen 14

Van goden en mensen (Ovidius)

Handelingen 16, 20-41 (I)

Hervorming en Heil

Handelingen 16, 20-41 (II)

Rome miniatuurstad - Filippi

Handelingen 26

Paulus' apologie

Handelingen 28

Open einde...

Jesaja 2:1-5

Een profetische blik

Jesaja 7:9b

Immanuel: geloofsvertrouwen

Jesaja 11:1-10

uit Jesse's stam

Jesaja 40:1-11

Waiting for the Messiah

Jesaja 55

Dorst naar God? verlangen naar God na zijn verdwijning

Job 31

Spreekt God ? Job wacht op antwoord

Johannes 1, 35

De Jordaan en de Ganges

Johannes 2, 1-11 (bruiloft te Kana)

De wijn is op...

Johannes 3, 1-21 (Nikodemus)

Het verhaal van Nikodemus

Johannes 20

De Hof van Eden in de graftuin

Johannes 20, 19-29

Thomas

Lukas 2, 21-35

Simeon en oudjaar

Lukas 4, 1-13

Consuminderen

Lukas 4, 14-30

Profeet in eigen land...

Lukas 5, 1-11

De Visser heeft beet

Lukas 15

Vadermoord en vaderliefde

Lukas 16, 1-9 (10-13?)

Fraude in Gods koninkrijk ?

Lukas 18, 9-14

farizeeër en tollenaar

Lukas 21, 25-36

Wakker zijn...

Lukas 22 - 23

Lukaspassie

Lukas 22:39-46

Gethsemane

Lukas 24, 1-12

Pasen

Lukas 24, 13-35

De Emmausgangers

Markus 1,1(-14)

Het echte 'evangelie'

Markus 1,1-13

Waar bouwen wij op ?

Markus 1,29-39

Reculer pour mieux sauter

Markus 4,35-41

Storm...

Markus 5, 21-25 / 3543

Jairus dochtertje

Markus 5, 22-34

wegstromend leven

Markus 7, 24-30

Een door en door Joodse Jezus...

Markus 8, (16)22-26

Ziende blind te Betsaïda

Markus 8, 27-38        

Petrus, een voorbeeld ?

Markus 10, 1-16

Echtscheiding ?

Markus 16

De Heer leeft ! Hoezo ?

Mattheüs 2 (Driekoningen)

Wereldwijd perspectief

Mattheüs 2,1-12

De vierde wijze

Mattheüs 3

Kerstmis ? Pasen !

Mattheüs 6: 25-34

onbezorgd zorgen

Mattheüs 7: 12-29

Schijn bedriegt !

Mattheüs 9: 9-13

Navolging

Mattheüs 10: [24]34-39

Gevaarlijke godsdienst!

Mattheüs 11: 25-30

complex en toch eenvoudig

Mattheüs 13: 31-33/44-45

onooglijk essentieel

Mattheüs 13: 45-30

geduld met het kwaad

Mattheüs 15: 21-28

hemels brood voor honden

Mattheüs 16: 1-4

Een wonder? een teken! (doop)

Mattheüs 16: 24-26

De wereld en je ziel

Mattheüs 17: 14-20

maanziek?

Mattheüs 18: 21-35

hoezo schuldig?

Mattheüs 20: 1-16

De arbeiders in de wijngaard (afgunst)

Mattheüs 20: 29-34

ellende onderweg

Mattheüs 21: 31

Ja zeggen en ... nee doen

Mattheüs 21: 33-41

de wijngaard des Heren?

Mattheüs 22: 34-40

het grote gebod

Mattheüs 24

het einde

Mattheüs 25: 31-46

de parabel van de verbaasde mensen

   

Prediker 3 (turn, turn, turn...)

Waar blijft de tijd?

Psalm 36 Herbronnen bij de levensbron
Psalm 62 Heilzame stilte, innerlijke rust
Psalm 69 Gods zwijgzaamheid
Psalm 88 Heman, de vloeker

Romeinen 8:14-30

"Alreeds" en "Nog niet"

Romeinen 12,2

Metamorfose (het hokjesdenken voorbij)

Ruth (vanuit hoofdstuk 3)

weldaden in het gewone leven

Afscheid van een oude dame
  Orgelpreek