Preeklijst

Schriftlezing Onderwerp
Kerst 10 kerstpreken (aparte index)
Pasen 9 Paaspreken (aparte index)
Pinksteren 7 Pinksterpreken (aparte index)
Sophia, Sapientia (Spreuken en Job) De ware wijsheid, spelend voor God 
Aartsvader Abraham Een portret in 5+1 verhalen

(bijbelboeken alfabetisch)
 
1 Johannes 1 een gnostische brief?
1 Koningen 17 En opeens is hij daar: Elia, de profeet
1 Koningen 19 Stilte na de storm, Elia op Horeb  2013/2020
1 KorinthiŽrs 12 Leve de verscheidenheid
1 KorinthiŽrs 13 Leve de liefde
1 KorinthiŽrs 15 Leve het leven
1 Petrus 2:1-10 mensen maken niet de kerk, ze zijn de kerk
1 Petrus 5:7 ontzorgen
1 SamuŽl 24 Saul slaapt... een buitenkans?
1 SamuŽl 25 Abigail leert David een lesje
1 SamuŽl 31 (-2 SamuŽl 1) Hoe zijn de helden gevallen...!
2 SamuŽl 6 David danst voor de ark 
2 SamuŽl 12 David en Batseba (de straf)
2 SamuŽl 15 De staatsgreep van Absalom
2 SamuŽl 18-19 Absalom's dood
Deuteronomium 4 - Romeinen 8 Tussen D-day en V-day
Deuteronomium 34 Op Nebo's top: Mozes' dood
 (samen met de verheerlijking op de berg)
Esther 1 Waar is God gebleven ?
Esther 3 History revisited (Amalek)
Esther 6 Bevrijdende lach
Exodus 1 Humor, want ernstig
Exodus 2:1-10 3 vrouwen tegen 1 man
Exodus 2:11-22 Mozes' eerste wedergeboorte
Exodus 3 (vanaf 2:23) Mozes ontmoet zijn God...
Exodus 5 Let my people go!
Exodus 15 dopen met Mozes en Mirjam
Exodus 24:10 (Pinksteren) tichelstenen van lapis lazuli
Filippenzen 2:5-11 Het lied van de mensenzoon (bijbelstudie)
Filippenzen 2 (14) & Johannes 15 "Empowerment"
Filippenzen 3:12-4:1 een kruis maken
Filippenzen 3:2-11 winst en/of verlies
Filippenzen 4:2-9 gentleness & cooperation
Galaten 5 Vasthouden, die vrijheid...
Genesis 1 Laten we eens gewoon lezen... 
Genesis 6 zonen Gods en mensendochters 
Genesis 11 & Handelingen 2 Eenheid en veelheid..
Genesis 11,27 - 12,6 heimwee naar de toekomst
Genesis 12, 1-10 positieve discriminatie
Genesis 18, 1-8 Abraham en de 3 mannen
Genesis 21 A handmaid's tale 
Genesis 22 Het offer van Isaak (een sterk verhaal)
Genesis 25, 19-34 Jakob en Ezau
Genesis 27 Jakob, de bedrieger
Genesis 28, 10-19 Jakobs ladder
Genesis 32, 14-32 Jakobs nachtgevecht
Genesis 49, 10 ...Totdat Silo komt (taalkundige verkenning)
Handelingen 1 hemelvaart, ruimtevaart
Handelingen 2 Het taalspel van Lukas (pnoŤ, bia, glossa)
Handelingen 2 Vuur van Pinksteren (Pascal)
Handelingen 9 Paulus geroepen
Handelingen 14 Van goden en mensen (Ovidius - Philemon en Baucis)
Handelingen 16, 20-41 (I) Hervorming en Heil
Handelingen 16, 20-41 (II) Rome miniatuurstad - Filippi
Handelingen 26 Paulus' apologie
Handelingen 28 Open einde...
Hooglied ...Van Akiba tot Bach (uitleggeschiedenis)
Hooglied 3:1-5 Maria Magdalena en het Hooglied (Pasen)
Jesaja 2:1-5 Een profetische blik
Jesaja 7:9b Immanuel: geloofsvertrouwen
Jesaja 11:1-10 uit Jesse's stam
Jesaja 40:1-11 Waiting for the Messiah
Jesaja 55:1vv Dorst naar God?
Jesaja 55:10-11 Gelijk sneeuw en water is Gods Woord
Job 31 Spreekt God ? Job wacht op antwoord
Johannes 1, 1 In het begin was de 'logos' (Faust en Philo)
Johannes 1, 35 De Jordaan en de Ganges
Johannes 1, 29-34
(lam Gods /voor en na)
Het lam Gods..., met andere ogen
Johannes 2, 1-11
(bruiloft te Kana)
De wijn is op...
Johannes 3, 1-21 Het verhaal van Nikodemus
Johannes 7, 37-39 Jezus leest Jesaja: stromen van levend water
Johannes 8, 1-11 De overspelige vrouw en Jezus
Johannes 16, 7
(Het is beter dat ik heenga)
Goddelijke pedagogie
Johannes 20 Hooglied en Pasen (Vasthouden of loslaten)
Johannes 20 De Hof van Eden in de graftuin
Johannes 20, 19b Als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen...
Johannes 20, 19-29 Thomas
Johannes 21 visvangst (bis) en kolenvuur (bis)
Jona (h. 4) Waarom wilde Jona eigenlijk niet?
Lukas 1, 46vv 1 Maria zingt 'Magnificat' | 2 Hannah Arendt (nataliteit)
Lukas 2, 4a Ook Jozef ging op weg...
Lukas 2, 14 (engelenzang) In de mensen een welbehagen? (tekstanalyse)
Lukas 2, 21-35 Simeon en oudjaar
Lukas 4, 1-13 Consuminderen
Lukas 4, 14-30 Profeet in eigen land...
Lukas 5, 1-11 De Visser heeft beet
Lukas 6, 39 Als een blinde een blinde leidt... (Brueghel)
Lukas 8, 4-15 De zaaier en het zaad
Lukas 9, 28-36 De berg: perspectief op de levensweg
Lukas 10, 1-20 De uitzending van de 70/72
Lukas 12, 39-53 Jezus zaait verdeeldheid: hoe zit dat?
Lukas 13, 6-9 De vijgeboom in de wijngaard
Lukas 15 Vadermoord en vaderliefde
Lukas 16, 1-9 (10-13?) Fraude in Gods koninkrijk ?
Lukas 17, 11-24 Onze tijden en Gods tijd
Lukas 18, 1-8 Zal er nog wel geloof zijn...? (korte bezinning)
Lukas 18, 9-14 farizeeŽr en tollenaar - 2006
Lukas 18, 9-14 ... aan de goede kant willen staan - 2023
Lukas 21, 25-36 Wakker zijn...
Lukas 22 - 23 Lukaspassie
Lukas 22:39-46 Gethsemane
Lukas 24, 1-12 Pasen
Lukas 24, 13-35 De Emmausgangers
Markus 1,1(-14) Het echte 'evangelie'
Markus 1,1-13 Waar bouwen wij op ?
Markus 1,29-39 Reculer pour mieux sauter
Markus 1,41 Jezus en de paria
Markus 4,35-41 Storm...
Markus 5, 21-25 / 3543 Jairus dochtertje
Markus 5, 22-34 wegstromend leven
Markus 6,1-6a De valkuil van Nazareth (ik ken 'm al)
Markus 7, 24-30 Een door en door Joodse Jezus...
Markus 8, (16)22-26 Ziende blind te BetsaÔda
Markus 8, 27-38         Petrus, een voorbeeld ?
Markus 10, 1-16 Echtscheiding ?
Markus 16 De Heer leeft ! Hoezo ?
MattheŁs 1 (de maagd?) Jozef en Jesaja
MattheŁs 2 (Kerst Midrash) De komst van de Magi als midrash 
MattheŁs 2 (Driekoningen) Wereldwijd perspectief
MattheŁs 2,1-12 De vierde wijze
MattheŁs 2,17 Onnozele kinderen: farao en Herodes
MattheŁs 3 Kerstmis ? Pasen !
MattheŁs 5:20-26 Jezus overdrijft... (bergrede)
MattheŁs 6: 25-34 onbezorgd zorgen
MattheŁs 7: 12-29 Schijn bedriegt !
MattheŁs 8: 1-13 Gods wil geschiedt (twee genezingen)
MattheŁs 9: 9-13 Navolging
MattheŁs 10: 16-20 Slim als een slang, puur als een duif
MattheŁs 10: [24]34-39 Gevaarlijke godsdienst!
MattheŁs 11: 25-30 complex en toch eenvoudig
MattheŁs 11: 28 Een juk dat je draagkracht vergroot
MattheŁs 13: 24-30 Waar komt het kwaad vandaan?
MattheŁs 13: 31-33/44-45 onooglijk essentieel
MattheŁs 13: 45-30 geduld met het kwaad
MattheŁs 15: 21-28 hemels brood voor honden
MattheŁs 16: 1-4 Een wonder? een teken! (doop)
MattheŁs 16: 24-26 De wereld en je ziel
MattheŁs 17: 14-20 maanziek?
MattheŁs 18: 21-35 hoezo schuldig?
MattheŁs 20: 1-16 De arbeiders in de wijngaard (afgunst)
MattheŁs 20: 29-34 ellende onderweg
MattheŁs 21: 31 Ja zeggen en ... nee doen 
MattheŁs 21: 33-41 de wijngaard des Heren? - 2007
MattheŁs 21: 33-41 De pachters van de wijngaard - 2020
MattheŁs 22: 34-40 het grote gebod
MattheŁs 24 het einde
MattheŁs 25:1-12 [TV-uitzending] De bruidsmeisjes en hun lampen
MattheŁs 25: 31-46 de parabel van de verbaasde mensen
Openbaring (algemene inleiding) Inleiding op dit bijbelboek (Van Hartingsveld)
Openbaring 12 De Maagd en de Draak -- en Saint Michel
Openbaring 18 De val van Babylon
Openbaring 20-22 Alles wordt nieuw... ?
Prediker 3 (turn, turn, turn...) Waar blijft de tijd?
Psalm 12 Over de gebogenen (ani'im')
Psalm 19 Studie van de hemelen en de torah
Psalm 36 Herbronnen bij de levensbron
Psalm 42 Over een hert/hinde en de afgrond (exegese)
Psalm 57:8-12 Waak op, mijn ziel... De glorie van de mens...
Psalm 62 Heilzame stilte, innerlijke rust 
Psalm 69 Gods zwijgzaamheid
Psalm 88 Heman, de vloeker
Psalm 92 Een Psalm voor de sabbatdag
Psalm 116 l'amour pur...(ps 114 Vulgata).
God heb ik lief (exegetisch)
Psalm 126 Die met tranen zaaien....
Psalm 137 Collectieve rouwverwerking...
Richteren 11 Jephta en zijn dochter, een bijbelse tragedie
Richteren 13-16 Was Simson een 'half-god' ? (from: Torah.com)
  Simson voor de leeuwen (4 oude preken)
Romeinen 8:14-30 "Alreeds" en "Nog niet"
Romeinen 12,2 Metamorfose (het hokjesdenken voorbij)
Ruth (vanuit hoofdstuk 3) weldaden in het gewone leven
Sirach (Ecclesiasticus) 44 De lof der psalmdichters en muzikanten
   
  Afscheid van een oude dame
  Orgelpreek