Liedboek dichters

   

Home
Up
Liedboek dichters
Nieuw Liedboek
Vluchtheuvelzangen
Veni Emmanuel
Wat is liturgie ?
Willem Barnard
Kerkliederen
Souterliedekens
psalmen - vogelvlucht
Boetepsalmen
Kerstliedjes

De dichters achter (van) het Liedboek 1973

 

De commissie voor de Psalmberijming, onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. H. Miskotte en met Dr. H. Schroten als secretaris, vond dat het berijmen van Psalmen door dichters moest worden gedaan. Nadat zij in 1951 contact hadden opgenomen met Martinus Nijhoff kwam het project op gang: een vijftal jongere dichters raakte bij de arbeid betrokken, dichters die na het einde van Wereldoorlog II naar voren waren gekomen met poëzie waarin de bijbelse inspiratie onmiskenbaar was: Willem Barnard (dichter-pseudoniem: Guillaume van der Graft), Ad den Besten, W. J. van der Molen, J. W. Schulte Nordholt en Jan Wit. Samen met de al wat oudere Prof. Dr. K. Heeroma (dichter-pseudoniem: Muus Jacobse) vormden zij een soort 'dichtgenootschap'  dat na Nijhoffs dood in 1953 diens werk voortzette. Dit resulteerde in een nieuwe berijming van de Psalmen (1961), als eerste deel van een nieuw Liedboek voor de Kerken (gepubliceerd 1973). Het nederige - maar eigenlijk verheven - ambacht van geestelijk-lieddichter hadden ze geleerd door jarenlang in teamverband (d.w.z. in dialoog) de bijbelse Psalmen te berijmen. Dit leverde een driedubbele oogst leverde op voor de Kerk: vertalingen (van Psalmen èn gezangen) en nieuwe liederen.

Op een aparte pagina nog iets over de Psalmberijming. .

Th. Goovaart, die hun werk van nabij volgde als secretaris, schreef na afloop van ieder van hen een 'levensschets'. In het Compendium bij het Liedboek werden die gepubliceerd. U kunt er hier een viertal van lezen.

Jan Wit

Willem Barnard

Schulte Nordholt

Ad den Besten


 

This site was last updated
 October, 2023