Theologie & filosofie

 

Home
Up
God?
Brede en smalle weg
Footprints
Hemelvaart
Actief pluralisme
Holy ignorance
kerk, seks en huwelijk
euthanasie
(homo-)huwelijk
Vergeven
'sleutel-slot' relaties
Kierkegaard
het transcendente
notities over religie
Openbaring?
Leve de Mythe
Fundamentalisme
Michelle Martin
Zomaar wat

God is een personage in het verhaal dat de mens over zichzelf vertelt.

In die zin bestaat hij.

Het onderwerp van die laatste zin is zowel 'God' als 'mens'.

 

1. God ter sprake brengen in een postmodern klimaat

2. Protestantisme

Gedachtenoefeningen

Cultuur als vindplaats van theologie (zie verder bij 'cultuur')

In de actualiteit: drie artikelen over de gezagscrisis in de Kerk

 

This site was last updated
 December, 2023