criteria

   

Home
Up
Liedboek 2013 gewogen
geschrapte liederen
criteria

het Liedboek en zijn criteria

Wie een lied zingt, is nooit alleen. En dat geldt zelfs als men het lied in z’n eentje zingt. Zelfs dan is men niet alleen. De dichter is erbij, de melodist… maar dat doet de zanger niet zoveel, want die kent hij misschien niet. Wat veel belangrijker is, is dat zingen je verbindt met al diegenen die dit lied ook zingen en gezongen hebben. Zo is bij veel liederen die je in je jonge jaren hebt geleerd, vader of moeder aanwezig, of de kerk van je jeugd. En naarmate je een lied vaker zingt wordt een lied rijker. De gevoelens nemen toe, de woorden, de klanken, het ritme: ze worden zwaar van betekenis.

Als er in een kerk dus een Nieuw Liedboek wordt ingevoerd, dan kun je zeker zijn dat daarrond een emotionele discussie ontstaat. Heel vaak gevoerd in de vorm van een dovemansgesprek: redelijke argumentatie versus emotionele uitlatingen. Dat is onvermijdelijk. Je mag er echter in de kerk vanuit gaan dat hier de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, dat men m.a.w. maximaal rekening heeft gehouden met deze complexe hoog-menselijke geladenheid van het lied.

Toen ik de criteria zag die gebruikt werden in de aanloop van de campagane voor het Nieuwe Liedboek, hield ik echter wel mijn hart vast. De vijf hoofdcriteria zaten namelijk allemaal aan de redelijke kant en de emotionele redenen konden enkel 'bijkomend' zijn.

Criteria

  1. taal
  2. muziek
  3. relatie woord-toon
  4. theologie
  5. liturgische functionaliteit

Een lied moet op al deze punten kwaliteit hebben om het voor te dragen. Daarbij komen secundaire criteria:

  1. internationale betekenis
  2. historische betekenis
  3. beschikbaar kerkmuzikaal repertoire
  4. emotionele betekenis (geliefdheid)
  5. toegankelijkheid van de bundel als geheel

Secundaire criteria kunnen de motivatie om een lied voor te dragen versterken; ze zijn in zichzelf onvoldoende.

 

This site was last updated
 October, 2023